Ново от Railblaza:

Общи условияС настоящите общи условия се уреждат отношенията между Клиент и сайта RAILBLAZA.BG, които се създават чрез селектирането на обект, изображение, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта RAILBLAZA.BG, като със селектирането cе счита, че Клиентът е съгласен и приема описаните по-долу Общи условия.

1. Клиент е всяко лице, стартирало или заредило по какъвто и да е начин на компютър, смартфон, таблет или друго възпроизвеждащо устройство която и да е от страниците, приложенията или формите за попълване на данни, налични в сайта RAILBLAZA.BG.

2. Сайтът RAILBLAZA.BG е обект на авторско право! Всяко изображение, текст, както и части от тях, намиращи се на сайта RAILBLAZA.BG, са обект на авторско право! Копирането, пресъздаването, обработването, преработване, изменение, качването на други сайтове, както и всякакъв друг вид използване на текст и/или изображение и/или на части от тях, намиращи се накоято и да е страница от сайта RAILBLAZA.BGпредставлява нарушение на авторското право! Всеки опит за нерегламентирано използване на сайта или части от него попада под ударите на закона, а виновните лица ще бъдат подведени под наказателна и имуществена отговорност, като бъдат сезирани съответните органи! Цитиране на съдържание от сайта е разрешено САМО АКО в непосредствена близост до цитирания текст или изображение или части от тях се постави ясно видим работещ линк, водещ до съответната страница в RAILBLAZA.BG, от където е взет текста или изображението, и то по начин, непораждащ съмнение относно източника на информацията.

3. Клиентът има право да създаде свой собствен профил в сайта RAILBLAZA.BG, чрез който в последствие да пазарува. Данните от този профил могат да бъдат използвани от RAILBLAZA.BG за статистически цели без да е нужно изричното съгласие на Клиента. Никоя част от тези данни няма да бъде предоставяна под никаква форма на трети лица, нито продавана или преотстъпвана по какъвто и да било начин. Със създаване на профил се приема, че Клиентът е предоставил доброволно личните си данни и се е съгласил те да бъдат обработвани от дружеството, собственик на сайта. Желателно е профилът да бъде създаден на кирилица. Поръчки от профили на кирилица ще бъдат обработвани с предимство!

4. Клиентът е длъжен да не предоставя данните си от профила на трети лица за правене на поръчки. При установяване на такива опити, акаунтът на Клиента се закрива незабавно, а всички бонуси и възможности за преференциални цени, натрупани до момента, се анулират.

5. Доставката на поръчаните продукти се извършва съгласно текущите условия в бутон Доставки. Клиентът е длъжен да се информира за текущите условия на доставка преди да финализира поръчката си. Ако условията на доставка се променят след като Клиентът е направил поръчка и тези условия не са изгодни за него, доставката се извършва съгласно предишните такива. При изпратен имейл от системата до Клиента с потвърждение за изпратена поръчка, същата не може да се отменя. RAILBLAZA.BG не носи отговорност за забавени доставки по вина на куриера.

6. Клиентът може да откаже направената поръчка или да внесе промени в нея, ако все още не е получил имейл от системата, че поръчката вече е изпратена. Искането за промяна следва да се изпраща по e-mail! Искания за промяна на поръчката по телефон не се приемат! Изключения се допускат единствено, ако Клиентът е възпрепятстван по технически причини да изпрати e-mail с искане за промяна.

7. Поръчването на стоки от RAILBLAZA.BG се извършва единствено през сайта! Поръчки по телефона се приемат само, ако Клиентът е наясно какво точно иска да поръча. Всички възможни грешки и несъответствия на поръчани с изпратени стоки в този случай са за сметка на Клиента! При поръчки по телефона на Клиента не се начисляват никакви текущи бонуси и отстъпки!

8. При поръчване на стоки, които не са на склад в момента, на Клиента се издава проформа фактура за стойността на поръчаните артикули и той заплаща предварително по банкова сметка стойността на проформата на 100%. Ако Клиентът има добър кредит на доверие към RAILBLAZA.BG, са възможни и персонални договорки за всяка отделна поръчка. За всички останали случаи важи предварителното 100%-во плащане на желаните артикули.

9. Запитвания и поръчки дошли извън посоченото в бутон Контакти работно време се обработват при първа възможност на следващия работен ден в реда, по който са пристигнали.

10. При възникнали въпроси от всякакво естество Клиентът има възможност да се свърже с екипа на RAILBLAZA.BG чрез бланката от бутон Контакти или на посочения там телефон. Запитвания по e-mail или чрез бланките на сайта се обработват с предимство.

11. Клиентът носи пълната отговорност за верността на данните за контакт със същия. Ако Клиентът е предоставил грешни данни (особено що се отнася до e-mail адрес на Клиента), RAILBLAZA.BG не носи отговорност за неполучени отговори на запитвания чрез бланките на сайта. 

12. Сайтът RAILBLAZA.BG се стопанисва от Иридиум ООД, с ЕИК BG160097065. Фирмата е регистриран оператор на лични данни и има право да събира, обработва и съхранява лични данни, съгласно законовите изисквания. Иридиум ООД има регистрация по ЗДДС и издава данъчни фактури.


 

:

Изпрати запитването